Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Kurumumuzda Alınan COVID-19 Tedbirleri
  01.09.2020

  Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve hızlıca yayılarak dünyanın birçok ülkesine yayılan Covid-19 salgının ülkemizde de görülmesi üzerine; Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu tarafından alınan tedbirler, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı ile mülhakat Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığınca istisnasız ve derhal uygulanmaya başlanmıştır.
       Bu kapsamda ilk olarak 13 Mart 2020 tarihinde Nazilli Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığından Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü, Nazilli Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü, ilgili Cumhuriyet Savcıları, Nazilli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Cezaevi Müdürü, Cezaevi Bölük Komutanı, ilgili birim Müdürleri ile toplantı yapılarak alınan tedbirlerin uygulanmasına dair esaslar karara bağlanmıştır.
       13 Mart 2020 tarihi itibariyle Nazilli E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu tümüyle dezenfekte edilmiş, hazırlanan bilgilendirme broşürleri asılmış, girişlerde üst aramasında görevli personele eldiven ve maske başta olmak üzere koruyucu malzeme verilmiştir.
       Adalet Bakanlığının aldığı tedbirlerin uygulanması kapsamında Nazilli E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu dahilinde;
       Temassız ateş ölçerler temin edilerek tüm hizmet binalarının girişlerinde ateş ölçümü yapılmaya başlanmıştır.
       Ceza infaz kurumlarının genelinde yeter sayıda el dezenektanı yerleştirilmiştir.
       Ceza infaz kurumlarının tüm mahalleri düzenli aralıklarla oluşturulan görevli ekiplerce dezenfekte edilmiştir. Düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. Ayrıca kapı kolları, merdiven trabzanları gibi el temasının çok sık olduğu yerler ile ortak kullanım alanları iki saat aralıklarla dezenfekte edilmeye başlanmıştır.
       Yeteri kadar maske ve eldiven başta olmak üzere koruyucu ekipman temin edilerek kullanıma sunulmuştur.
       Tüm hizmet araçları ile ring araçları düzenli olarak dezenfekte edilmiştir. Düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. Tüm araçlara maske ve eldiven başta olmak üzere koruyucu ekipman konulmuştur.
       Hükümlü ve tutukluların kalmış oldukları koğuşlar düzenli aralıklarla dezenfekte edilmiştir. Düzenli aralıklarla dezenfekte edilmeye devam edilmektedir.
       Hükümlü ve tutuklular için yeteri kadar el dezenfektanı, çamaşır suyu, sabun vb. temizlik maddeleri temin edilmiştir.
       Ceza infaz kurumuna gelen tüm hükümlü ve tutuklular, özellikle ateş, öksürük vb. semptomları olup olmadığına dikkat edilecek şekilde kapsamlı sağlık muayenesinden geçirilmeye başlanmış, yapılan sağlık muayenesi neticesinde olumsuz durumu ve yurt dışı teması saptanmaması halinde Kuruma kabul edilerek kendilerine tahsis edilen koğuşlarda izolasyon uygulamasına tabi tutulmaya başlanmıştır. 14 günlük izolasyon sonucunda olumsuz durum saptanmayan hükümlü ve tutuklular koğuşlara alınmıştır.
       Adalet Bakanlığınca hükümlü ve tutuklulular ile personelimizin sağlığını en etkin şekilde koruyabilmek maksadıyla; dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya teması olabilecek asgari seviye indirecek tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 01/04/2020 tarihinden itibaren Kurumlarımızda görev yapan personelimiz 14 gün izolasyonda kaldıktan sonra Kurumda görev yapacak şekilde planlama yapılmıştır.Personelimizin izole edilen yerlerde kalmaları sağlanmıştır.Bu maksatla Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen yurt kullanılmaktadır.
       Kurumlarımızda kalan tüm hükümlü ve tutuklular ile personelimizin tüm çalışanlarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte olup; bugüne kadar Covid-19 teşhisi söz konusu olmamıştır.
       Tüm bu tedbirlerin yegane amacı; Kurumumuzda kalan ve sağlıkları Devletimize ve dolayısıyla bize emanet olan tüm hükümlü ve tutuklular ile personelimizin sağlığını korumaktır. Bu nedenle de, yukarıda sayılan tüm tedbir ve uygulamalar, ilgililerce sıkı bir şekilde takip edilmekte ve aksaklığa mahal verilmemek için gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır. Bu hususta herkesin müsterih olması en büyük dileğimizdir.
        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı

  Adres

  Yıldıztepe Mahallesi 15. sokak no 99 Nazilli/AYDIN

  Telefon

  0256 318 00 22 -23

  0256 318 00 27 (Faks)

  E-Posta

  nazilli.etcikisaretadalet.gov.tr