Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Eğitim Birimi

  • Eğitim ve Öğretim Biriminin Amaçları:

  • İnsanların diğer insanlarla ve çevreleriyle etkileşimlerinin maddi ve manevi ürünlerine kültür dendiği dikkate alınırsa, insanın, çevresiyle etkileşimi sonucunda kültürleşmeye uğradığı söylenebilir. Çevresiyle etkileşerek öğrendiklerini, diğer insanlara da öğretmeye kalkışan kimse ise, belli bir amaca yönelik olarak o insanları kültürleşmeye çalışıyor demektir. İnsanların diğer insanları belli bir maksatla kültürleşmelerine yada kasıtlı kültürlüme sürecine ise eğitim denilmektedir.
   Günümüzde daha çok tercih edilen eğitim tanımı: Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına uygun) değişme meydana getirme sürecidir. Bu tanıma göre;
   Eğitim bir süreçtir.
   Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
   Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.
   Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. 
   Ceza infaz kurumlarında eğitim, kişinin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarına akılda tutarak onu bir bütün halinde geliştirmeyi hedeflemektedir.
   Nazilli Ceza İnfaz Kurumunda eğitim-öğretim faaliyetleri mevzuat çerçevesine yapılmakta olup, bu faaliyetlerin sürdürülmesi sırasında kurum idaresi, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Nazilli halk eğitim merkez müdürlüğü ile diğer kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanmaktadır. Yapılan faaliyetler, hükümlülerin geleceğe hazırlanmaları, ilgi alanlarına uygun beceriler kazanmak, kültür seviyelerini yükselterek ailesine ve topluma kazandırmak amacıyla sürdürülmektedir.

  • HÜKÜMLÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ :

  • Kurumda bulunan hükümlülerin Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasa'nın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, kanunlara saygılı; Türk olmanın gururunu duyan, vatan ve milletini seven, milli, ahlaki ve insani değerlerle donatılmış,demokrasi ilkelerini benimsemiş ve hür düşünceye, sorumluluk duygusuna, hoşgörüye sahip olarak yeniden topluma kazandırılmalarını, milli ve sosyal hayata uyumlarının sağlanması amacıyla ;
   Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün tüzük,yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda; Kurumumuzda yürütülen eğitim-öğretim,sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerimiz aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.
   1-Birinci kademe okuma yazma kursları
   2-İkinci kademe yetişkin eğitim kursları
   3-Açık ilköğretim okulu çalışmaları
   4-Açık öğretim lisesi çalışmaları
   5- YGS-LYS (Üniversite Hazırlık) çalışmaları
   6-Açık öğretim fakültesi çalışmaları
   7-Kitap ve kütüphane çalışmaları 
   8-Sosyal ve kültürel çalışmalar ve meslek eğitimi 
   a)İş ve meslek eğitimi
   b)Kültürel çalışmalar
   c)Sosyal faaliyetler
   9-Hizmet içi eğitimi çalışmaları
   10-Din kültürü ve ahlak bilgisi çalışmaları

  • Birinci Kademe Okuma Yazma Kursları:

  • Hükümlüler ilk geldiklerinde eğitim durumları tespit edilmekte ve kendilerine kurum tanıtılarak katılabilecekleri faaliyetler anlatılmaktadır. Okuma yazma bilmeyenlere birinci kademe okuma yazma kursu açılmaktadır. Sınavlarda başarılı olanlar birinci kademe okur yazarlık belgesi almaktadırlar.

   İkinci Kademe Okuma Yazma Kursları:
   Birinci kademe okuma yazma kursunu bitirenler ikinci kademe okuma yazma kursuna alınmaktadırlar.

  • Açık İlköğretim Okulu Çalışmaları: 

   İlkokul mezunu olan hükümlüler Açık ilköğretim okuluna yönlendirmektedir.
   Açık Öğretim Lisesi Çalışmaları:

  • Ortaokul mezunu olan hükümlüler açık öğretim lisesine yönlendirmektedir.

  • Örgün Eğitim Öğrencileri:


  • Ceza infaz kurumumuzda örgün eğitime devam eden 1 hükümlü bulunmaktadır.


  • YGS - LYS (Üniversite Hazırlık ) Sınavları:


  • 2012 yılında yılında 13 hükümlü YGS-LYS'ye katılmıştır.

  • Açık Öğretim Fakültesi Çalışmaları:
   Kurumda açık öğretim fakültesine 15 hükümlü kayıtlıdır.


  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri:
   Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda Nazilli İlçe Müftülüğünce görevlendirilen Vaiz tarafından haftada iki gün (toplam 8 saat) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri verilmektedir. Bu derslerde hükümlüler dini konularda aydınlatılmakta, eksik bilgileri tamamlanmakta, yanlış bilgileri düzeltilmektedir.
   2007 yılında 420 hükümlü 01/01/2007 -03/07/2008 tarihleri arasında 680 hükümlü din dersi ve ahlak dersine katılmışlardır. 

  • Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler:
   Bu faaliyetlerde amacımız hükümlülerimiz ile personelimizin faaliyetlere katılımını sağlamaktır.
   2012 -2013 döneminde; Verem Savaş Eğitimi Haftası, Sivil Savunma Haftası, İstiklal Marşı'nın Kabulü, Çanakkale Zaferi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı vb kurumu müdürlüğü, resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde etkinlik ve önemli günler düzenlenmiştir.
   Şiir, kompozisyon, resim, tiyatro, konser, sinevizyon, sinema günleri, bilgi yarışması, münazara, folklor, müzik Sportif faaliyetlerde; voleybol, masa tenisi, satranç etkinliklerinde bulunulmuştur.


  • Hükümlülerimizin bir kısmı boş zamanlarını haftanın belli günlerinde el işi atölyesinde şal, çanta, bakır pano yapımı, maket gemi yapımı gibi çalışmalarla değerlendirilmektedir 


  • İş ve Mesleki Kurslar:

  • Hükümlülerin bir meslek sahibi olabilmeleri ve salıverildikten sonra kendi işlerini kurmaları amacıyla Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarla ortaklaşa kurslar düzenlemektedir. 

  • Kütüphane Faaliyetleri:

  • Hükümlülerimizin boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeleri yaptığımız eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Hükümlülerin kütüphanemizden ödünç kitap temin edilerek yararlanmaları sağlanmaktadır.Kütüphanemiz mesai ve hafta sonları belirli saatlerde açık olup hükümlülerin kitap, dergi okumaları sağlanmaktadır.
   Sesleniş Gazetesinin her sayısının hükümlüler tarafından okunması sağlanmaktadır.

  • Bilgi Yarışması
   4 kişiden oluşan hükümlü gruplarıyla genel kültür, tarih, edebiyat , coğrafya vb. konulardan oluşan bilgi yarışması düzenlenmektedir.


  • Münazara
   Hükümlüler arasında değişik konularda münazara yapılmaktadır. 


  • Sinema ve Belgesel 
   Kurumumuzda bilgisayar, vcd ve projeksiyon cihazının yardımıyla son çıkan sinema ve belgesel filmler hükümlülere seyrettirilmektedir.


  • Konser
   Kurum olanakları çerçevesinde müzik gruplarıyla görüşülerek, hükümlülerin moral ve motivasyonunu artırmak için belirli Gün ve Haftalarda konser düzenlenmiştir.

  • Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği

  • Nazilli Ceza İnfaz Kurumu olarak Nazilli başta olmak üzere Aydın ilinde bulunan Tema, Kızılay, Yeşilay, Tüketici, Çevre dernekleri gibi sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapılarak personel ve hükümlülere yönelik olarak konferans, seminer düzenlenmektedir.

   

  Adres

  Yıldıztepe Mahallesi 15. sokak no 99 Nazilli/AYDIN

  Telefon

  0256 318 00 22 -23

  0256 318 00 27 (Faks)

  E-Posta

  nazilli.etcikisaretadalet.gov.tr